Osebno spremljane duhovne vaje v Frančiškovem duhu

Olimje, od 16. do 21. julija 2019

Spremljata: br. Primož Kovač, s. Polonca Majcenovič

Duhovne vaje bodo potekale od torka, 16. julija ob 18. uri do nedelje, 21. julija ob 14.uri.

Duhovne vaje potekajo v tišini. Vsak udeleženec prehodi svojo pot srečanja z Bogom v osebni molitvi ob Božji besedi, izkušnji življenja sv. Frančiška in vsem, kar se dogaja v duhovnih vajah. Udeleženec duhovnih vaj se enkrat dnevno sreča s spremljevalcem, ki mu pomaga pogledati na prehojeno pot in prepoznavati kaj Gospod želi od njega.
Ob osebnem delu je pomembno občestvo vseh udeleženih in bogoslužje.
Udeleženci dobijo kakšen teden pred začetkom duhovnih vaj pozdravno pismo z vsemi informacijami.
Prijave: s. Polonca, polonca.majcenovic@ssfcr.org, 070 597 899