Nihče nima večje ljubezni

Duhovne vaje v tišini

Osebno spremljane duhovne vaje v Frančiškovem duhu, bodo od četrtka, 24. februarja, ob 18.00, do nedelje, 27. februarja 2021, ob 14.00, v Vipavskem Križu.

Tema bo: … nihče nima večje ljubezni (Jn 15,13).

Osebno spremljane duhovne vaje v Frančiškovem duhu so namenjene študentom in mladim odraslim. Potekale bodo v tišini. Izpeljali jih bomo z upoštevanjem aktualnih epidemioloških ukrepov.

Prispevek za dom duhovnih vaj in spremljanje je 85 EUR. Z br. Matejem se lahko dogovorite za dar za mašo. Na duhovnih vajah bo od 6 do 10 udeležencev.

Spremljevalca na duhovnih vajah bosta br. Matej Nastran, kapucin, in s. Polonca Majcenovič, šolska sestra.

Pozdravno pismo z vsemi potrebnimi informacijami dobite ob prijavi (do 18. februarja) pri br. Mateju: 031/364-316; matej.nastran@gmail.com