Osebno spremljane duhovne vaje v Frančiškovem duhu

Pred nami so osebno spremljane duhovne vaje v Frančiškovem duhu. Duhovne vaje bodo potekale v tihoti, z osebnim spremstvom spremljevalca duhovnih vaj, ki bo priča tvoje poti molitve in poglabljanja duhovnega življenja.

Kraj duhovnih vaj: Vipavski Križ

Kdaj: od sobote 26. ob 17:00 do četrtka 31. decembra 2015 po kosilu.

Prispevek za bivanje in hrano: 20 EUR na dan (kdor more).

Pred duhovnimi vajami v sebi prebujajmo hrepenenje po tesnejši povezanosti z Gospodom. Na duhovnih vajah se bomo v tihoti v moči Svetega Duha učili iskati in najti večjo združenost z Božjo ljubeznijo in Njegovo voljo tudi v konkretnih situacijah sredi vsakdanjega življenja. Ob premišljevanju Božje Besede iz Svetega pisma in ob zgledu hoje sv. Frančiška Asiškega za Kristusom bomo bolj notranje prepoznavali Jezusa Kristusa in stopali z njim v osebni odnos.

Kot pripravo na duhovne vaje predlagava premišljevanje Psalma 103 in Frančiškovo Spodbudo k hvaljenju Boga, ki je priložena pismu.

Prosimo Svetega Duha drug za drugega – za udeležence in spremljevalce na duhovnih vajah.

S seboj prinesite Sveto pismo, zvezek, copate in druge osebne pripomočke.

Gospod naj ti da svoj blagoslov. Obrne naj svoje obličje k tebi in se te usmili. (sv. Frančišek)

br. Jožko Smukavec, joze.smukavec@rkc.si, 041 860 350

Križ

 

SPODBUDA K HVALJENJU BOGA (sv. Frančišek)

Bojte se Gospoda in dajte mu čast .
Vreden je Gospod, da prejme hvalo in čast .
Vsi, ki se bojite Boga, ga hvalite .
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj .
Hvalite ga, nebesa in zemlja .
Vse reke, hvalite Gospoda .
Božji otroci, slavite Gospoda .
To je dan, ki ga je naredil Gospod, veselimo se ga in se radujmo .
Aleluja, aleluja, aleluja! Izraelov Kralj !
Vse, kar diha, naj hvali Gospoda .
Hvalite Gospoda, ker je dober ;
vsi, ki to berete, slavite Gospoda .
Slavite Gospoda vse stvari .
Vse ptice pod nebom, hvalite Gospoda .
Vsi dečki, hvalite Gospoda .
Mladeniči in mladenke, hvalite Gospoda .
Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno,
da prejme hvalo, slavo in čast .
Slavljena bodi sveta Trojica in nedeljiva Enost.
Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju.